Blog chém gió

TRONG SUỐT THỜI THƠ ẤU TA ĐÃ BIẾT TA LÀ AI

TRONG SUỐT THỜI THƠ ẤU, TA ĐÃ BIẾT TA LÀ AI.
- - - SÁCH SỰ THẬT - - - SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI - - -
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2013, lúc 23:15
Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, nhân dịp Sinh Nhật của Ta gần đến, Ta mong muốn tất cả các Kitô Hữu ở khắp mọi nơi suy niệm về mục đích trong Sự Giáng Sinh của Ta.
Sự Giáng Sinh của Ta được Cha Ta sắp đặt bởi Lòng Thương Xót Vô Biên và Tình Yêu Phi Thường của Người dành cho con cái Người. Sự hy sinh lớn lao nhất của Người là sai Con Một của Người, được Người sinh ra, đến với một thế giới vô ơn, đầy dẫy những tội nhân, những con người không muốn nhận biết Thiên Chúa theo những Điều Kiện của Người. Mọi sự Can Thiệp, qua các ngôn sứ, đã được Thiên Chúa thực hiện để tìm cách hướng dẫn những tâm hồn chai đá tìm kiếm Vinh Quang của Người. Nhưng họ đã trở mặt với Người và sát hại những ngôn sứ, là những người đã mang lại Của Ăn cho linh hồn của họ.
Khi sai một hài nhi vô tội, Con Một của Người, đến trong thế gian, Người tự đặt chính Người vào vị trí của một tôi tớ thấp hèn mặc lấy xác phàm, trước những con người lẽ ra phải phục vụ Ông Chủ của họ. Do đó Ông Chủ trở nên Tôi Tớ theo cách thức cao cả nhất của Nhân Đức Khiêm Nhường. Tuy nhiên, Thiên Chúa yêu thương con cái của Người đến nỗi Người đã chuẩn bị để thực hiện bất cứ điều gì nhằm lôi kéo họ ra khỏi sự dối trá và cám dỗ của Satan.
Trong suốt thời thơ ấu, Ta đã biết Ta là Ai và điều gì được mong đợi nơi Ta. Ta đã rất sợ hãi và chìm ngập trong sự nhận biết về việc Ta là Ai và điều gì được mong đợi nơi Ta. Vì Ta mặc lấy xác phàm nên Ta cũng sợ hãi. Ta rất dễ bị tổn thương. Ta yêu thương tất cả những ai gặp gỡ tiếp xúc Ta và Ta tin tưởng tất cả mọi người vì Ta yêu mến họ. Ta không biết được rằng họ sẽ giết Ta, vì Ta nghĩ rằng Vương Quyền của Ta đã đến rồi. Có một số điều mà Cha Ta đã giữ kín đối với Ta, các con không thể tin được rằng Người đã không thông truyền cho Ta. Thay vào đó, khi Chúa Cha muốn giao cho ta sứ mạng để mang ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại...
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *