Blog chém gió

TìNH THƠ 17 Thơ HOA ĐIỆP ANH Nửa tìm ánh sáng vị tha Trải lòng nhân ái giữa Ta với Người Nửa xin giả

*** TìNH THƠ 17 *** Thơ: HOA ĐIỆP ANH ........ Nửa tìm ánh sáng vị tha Trải lòng nhân ái giữa Ta với Người Nửa xin giải tỏa cuộc đời Nguôi ngoai rắc rối chốn nơi vận lành Thứ tha thể nghiệp tiến hành Thời gian phúc báu tâm thành hữu ân Phạm trù khẩu ý tác thân Tổn thương tổn hại nghĩa nhân hữu tình Bất kỳ cảnh giới sinh linh Thân tâm vướng mắc nghiệp mình trả vay Ngẫm trong cuộc sống hàng ngày Niềm tin để mất nói hay ích gì !?? Phi nhân trú xứ sân si Những nơi sinh sống bất kỳ đẩy xô Sắc không...không sắc hư vô Phước lành đong đếm điểm tô danh thừa Cố che mắt Thánh vải thưa Tạo đời mượn Đạo dối lừa nhân tâm Nghiệp do tà hạnh sai lầm Tham sân chấp ngã thăng trầm khổ đau Mở lòng thương xót đời nhau Nguyện hoàn trả nghiệp tâm sầu nhẹ vơi !?? ........... BMT~09/07/2017
12/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *