Blog chém gió

Thực hiện thẩm định và quản lý theo mục tiêu Một tổ chức bất kỳ trong một nền văn hóa bất kỳ đều phụ

Thực hiện thẩm định và quản lý theo mục tiêu Một tổ chức bất kỳ trong một nền văn hóa bất kỳ đều phụ thuộc vào việc thực hiện của người dân. Giám sát việc thực hiện của cấp dưới là một chủ đề trong chương trình phát triển quản lý ngay từ cấp quản lý thấp nhất trở lên. Thường thì có một chương trình thực hiện thẩm định chính thức yêu cầu định kỳ bằng văn bản và/hoặc các đánh giá của cấp trên. [ 2,271 more words ]
https://caphesach.wordpress.com/…/kim-tu%cc%a3-thap-may-mo…/
06/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *