Blog chém gió

Tất cả các Pháp Phật dạy do con người ham muốn

Tất cả các Pháp Phật dạy do con người ham muốn. Đó tụ họp tu sĩ lại để tìm ra người thật sự muốn giải thoát khỏi kiếp người đau khổ, đây là mục đích chính của đức Phật ??.khi qua sông nhờ thuyền, đến bờ sông rối bỏ thuyền lại, không phải cổng thuyền theo. Vậy khi chết rồi có ai mang được gì theo?
05/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *