Blog chém gió

SỰ THẬT VỀ CHUYỆN CẢI CÁCH GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ Bài viết rất hay tường tận mạch lạc chi tiết

SỰ THẬT VỀ CHUYỆN CẢI CÁCH
GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ
Bài viết rất hay, tường tận, mạch lạc, chi tiết. Tổng quát từ khởi đầu của những năm sau 1975. Câu chuyện kể có độ chính xác cao trải qua bao thời kỳ, qua nhiều thế hệ và tất cả chỉ là ý đồ "Ngồi mát ăn bát vàng"
của cả một hệ thống,
Điều Bác viết có đầu đuôi, ngọn ngành không xuyên tạc nói đúng sự thật qua từng giai đoạn không chửi rủa ai! Nhất là đối với Ông Gs Ngông cuồng Hồ Ngọc Đại
Bài viết này cần được nhân rộng và lan tỏa ra khắp nơi và cho tất cả mọi người được biết về sự thật này.
Họ đã làm gì đối với con em chúng ta, và con em chúng ta đã học được những gì trên sự cải cách Gk.
Nhìn chung dân tộc Việt Nam mình từ trí thức đến bần nông đều không phải dở, phải nói con người Việt Nam ta rất tài và rất giỏi nhưng dựa vào sự học hiện đại của các Ông Bộ này đưa ra và giảng dạy chỉ làm lu mờ tư duy của các thế hệ và xã hội khó phát triển trên các lãnh vực.
Tuy bài viết dài nhưng tôi đã đọc và đọc hết thì mới rõ sự thật đây là tính toán âm mưu đục khoét chia tiền của Nhà Nước nhưng tiền đó lại là tiền của nhân dân ta đóng góp mà có.
Tôi tin vào bài viết này là hoàn toàn nói lên sự thật có cơ sở và nếu đúng tuyệt đối thì là một nỗi lo cho các bậc phụ huynh, những người là cha mẹ của các trẻ em trong tương lai
Trên 90 triệu dân trong nước nếu ai cũng đọc và cho nhận xét thì bài viết này hiệu quả 100/%
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *