Blog chém gió

Phóng Sinh Công Đức Thù Thắng Hạnh

Phóng Sinh Công Đức Thù Thắng Hạnh....
.....
.....
.....
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Sư Cô cùng các Phật tử của bách gia trăm họ trong buổi lễ phóng sinh để hồi hướng cho Phật tử Bùi Đình Nhật pháp danh Đức Năng hành căn 24 tuổi , tại số nhà 128 đường Đông A - Tp. Nam Định. Tiêu trừ nghiệp chướng...để được Siêu Sinh Tịnh Độ.
06/09/2019
38 bình luận:
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Loan Le
06-09-2019, 09:41:41
Nam mo a di da phat
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyễn Thảo
06-09-2019, 09:41:41
Đi phóng sinh ah anh hùng oi
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Phóng Sinh tại nhà cháu Bùi Đình Nhật Em ạ.
Nguyễn Thảo
06-09-2019, 09:41:41
Trần Quang Hùng
Diệu Châu
06-09-2019, 09:41:41
Nam mô a di đa phật
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Hoa Ổi Chip
06-09-2019, 09:41:41
Nam mô a di đà phật
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Lieu Dang
06-09-2019, 09:41:41
Nam Mô A di Dà phật
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thu Đao
06-09-2019, 09:41:41
Nam mô a di đà phật
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Lực Vương
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tuyet VU
06-09-2019, 09:41:41
Nam Mô A Di Đà Phật
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thi Thuy Vu
06-09-2019, 09:41:41
A di đà phật
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xuan Nguyễn Xuân Bách
06-09-2019, 09:41:41
Đường có cái mông vào máy quay phim
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Lan
06-09-2019, 09:41:41
A di đà phật
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Hiền Ana
06-09-2019, 09:41:41
A Di Đa Phat
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kim Duong
06-09-2019, 09:41:41
Nam mô a di đà phật
Hoa Ổi Chip
06-09-2019, 09:41:41
Nam mô a di đà phật
Trần Quang Hùng
06-09-2019, 09:41:41
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kim Xuân
06-09-2019, 09:41:41
Nam mô a di đà phật
Kim Thanh
06-09-2019, 09:41:41
A Di Đà Phật
nguyễn hồng
06-09-2019, 09:41:41
A Di Đà Phật
Nguyễn Nga
06-09-2019, 09:41:41
Nam mô a đi Đà phật
Phật Tử Diệu Hoa
06-09-2019, 09:41:41
Nam mô a di đà phật
Thanh Vũ
06-09-2019, 09:41:41
Nam mo a di da phat
Mai Tuyết
06-09-2019, 09:41:41
A Di Đà Phật.
Loan Phương
06-09-2019, 09:41:41
Nam Mô A Di Đà Phật
Bay Le
06-09-2019, 09:41:41
A DI ĐÀ PHẬT .....A DI ĐÀ PHẬT ...A DI ĐÀ PHẬT...

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *