Blog chém gió

Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật
Chúng Ta hãy xem Chú Cua Biển ngụy trang "kiểu Úc" thế nào nhé @_@!!
Nhìn những Chú Cua được cắt dây bò ung dung, thong thả vào làn nước biển trong xanh thật là hoan hỷ biết bao ^_^.
(Những hình ảnh phóng sanh các loại ốc, sò, cua, tu hài.. tại biển Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu)
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
? Luận Đại Trí độ dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sinh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất.” Tại sao phải phóng sinh?
Nói một cách đơn giản, phóng sinh tức là cứu chuộc mạng sống. Chúng ta đã tạo
sát nghiệp nặng nề từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng:
“Nếu ác nghiệp này có hình tướng thì cho đến cùng tận hư không cũng không dung chứa hết.”
?? Chúng ta ngay trong kiếp này tạo nghiệp giết hại chúng sinh quả thật đã không thể tính đếm được, huống chi là đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp!
(Công Đức Phóng Sanh - Pháp Sư Viên Nhân)
------------------
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật xin thường gia hộ.
16/07/2019
62 bình luận:
Gió Vô Tình
16-07-2019, 02:04:10
adidaphat_()_
ShaLy Tran
16-07-2019, 02:04:10
A di da phat
Huê Trịnh
17-07-2019, 02:04:10
A di đà phật
Huỳnh Hồng
17-07-2019, 02:04:10
A Di Đà Phật.. hoan hy wa.. Cho e xin dc tùy hỷ công đức_()_
Diệu Âm Vô Ưu
18-07-2019, 02:04:07
A Di Đà Phật ? Amitabha Buddha
Trang Bui
18-07-2019, 02:04:07
A DI ĐÀ PHẬT ? ?
Thu Nguyen
19-07-2019, 02:04:04
A MI ĐÀ PHẬT
Bien Luan
19-07-2019, 02:04:04
A Di Da Phat.
Diệu Âm Tịnh Sương
20-07-2019, 02:04:01
a di da phật
Hai Nguyen
20-07-2019, 02:04:01
Nam Mô A Di Đà Phật
ADi Đà Phật
21-07-2019, 02:04:00
A di đà phật
Nguyễn Tường Thành
21-07-2019, 02:04:00
Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật
Đức Hỷ
22-07-2019, 02:03:59
Amidaphat
Thanh Lai Tran Thi
22-07-2019, 02:03:59
ADIDAPHAT !
Nguyễn Ngọc Trọng
23-07-2019, 02:03:54
A DI ĐÀ PHẬT
Ying Zhang
23-07-2019, 02:03:54
阿弥陀佛???
Lan Hoang
24-07-2019, 02:03:55
A Di Da Phat _()_!
Trần Kiệt
24-07-2019, 02:03:55
cảm thấy vui ❤?
Diệu Âm Vô Ưu
25-07-2019, 02:03:52
A Di Đà Phật ? Amitabha Buddha
Lieu Tinh
25-07-2019, 02:03:52
, A DI ĐÀ PHẬ HOAN HI
Diệu Âm Vô Ưu
26-07-2019, 02:03:51
A Di Đà Phật ? Amitabha Buddha
Huỳnh Xuân
26-07-2019, 02:03:52
A DI DA PHAT
Anh Duy
27-07-2019, 02:03:49
A Di Đà Phật
Cà Na
27-07-2019, 02:03:49
A Di Đà Phật
Loan Nguyen
28-07-2019, 02:03:50
Nam mô a di đà phật.Nam mô a di đà phật.Nam mô a di đà phật.
Yen Trang Dinh
28-07-2019, 02:03:50
Nam mô A Di Đà Phật .
Pháp Môn Tịnh Độ
29-07-2019, 02:03:49
A Di Đà Phật????????
阮竹莉
29-07-2019, 02:03:49
Nam mo a di da phat
Diệu An
30-07-2019, 02:03:46
ADIDAPHAT ADIDAPHAT ADIDAPHAT
Huệ Nghĩa
30-07-2019, 02:03:46
A DI ĐÀ PHẬT....HOAN HỶ HOAN HỶ
Adidaphat Dieu Lam
31-07-2019, 02:03:46
Adidaphat
Đom Đóm Mùa Thu
31-07-2019, 02:03:46
A Di Đà Phật !
Bich Thai
01-08-2019, 02:03:46
A DI DA PHATVi BO TAT CUA dang niem A DI DA PHAT do that la hoan hy nhi ???
Diệu Âm Vô Ưu
01-08-2019, 02:03:46
A Di Đà Phật ^_^
Ngọc Thanh
02-08-2019, 02:03:43
A Di Da Phat
Thiên Thành
02-08-2019, 02:03:43
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm ... !!!
Tịnh Tông
03-08-2019, 02:03:41
A DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬT
Thu Nga
03-08-2019, 02:03:41
Nam mo adidaphat
Thuy Trang
04-08-2019, 02:03:39
Nam Mô A Di Đà Phật
Bao Toan
04-08-2019, 02:03:39
Nam mô a di đà phật
Ánh Hằng
05-08-2019, 02:03:37
ADIDAPHAT
Phúc Sinh Giang
05-08-2019, 02:03:37
A di da phatA di da phatA di da phat
Dieu Hoa
06-08-2019, 02:03:36
Nam mô a di đà phật
Dinh Thi Hao
06-08-2019, 02:03:36
A Di Da Phat
Tong Cu Nguyen
07-08-2019, 02:03:35
Nam mô a di da phật Nam mô a di da phật Nam mô a di da phật
Đỗ Liên
07-08-2019, 02:03:35
A di Đà phật
Nguyễn Thảo
08-08-2019, 02:03:34
Adidaphat
Hoa Truong
08-08-2019, 02:03:34
A DI DA PHAT
Trang Huyen
09-08-2019, 02:03:33
Nam Mô A Di Đà Phật
Amitabha Amitabha
09-08-2019, 02:03:33
A di da Phat...!!!
Trường Nguyên
10-08-2019, 02:03:32
Nam Mo Hoan Hy Tang Bo Tat. Nam Mo A Di Da Phat. ???
Duc Cam
10-08-2019, 02:03:32
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Vân Lee
11-08-2019, 02:03:32
A Di ĐÀ PHẬT xin tùy công đức vô lượng của quý vị
Jason Tran
11-08-2019, 02:03:32
A DI ĐÀ PHẬT
Mai Soni
12-08-2019, 02:03:30
Nam mô a di Đà phật
Hồng Gấm Đặng
12-08-2019, 02:03:30
Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát ma ha Tát
Thanh Trang Trần
13-08-2019, 02:03:29
A di đà phật
Thu Nguyen TN
13-08-2019, 02:03:29
A DI ĐA PHATA DI ĐA PHATA DI ĐA PHAT
Triệu Viễn Ngân
14-08-2019, 02:03:28
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT....TỤNG CHÚ ĐẠI BI MỖI NGÀY VÀ NIỆM NAM MÔ DI ĐÀ PHẬT MỖI NGÀY LẤY CÔNG ĐỨC NIỆM CHÚ ĐẠI BI VÀ NIỆM PHẬT HỒI HƯỚNG VỀ THẾ GIỚI CỰC LẠC THÌ SẼ CÓ HỌ VÀ TÊN BẠN Ở HOA SEN 7 BÁU Ở THẾ GIỚI CỰC LẠC ...ĐỨC TIN LÀ MẸ CỦA CÔNG ĐỨC......https://www.youtube.com/watch?v=ETzzN-LhgjY&feature=share
Vô Ưu Diệu Châu
14-08-2019, 02:03:28
A di đà phật hoan hỉ quá
Lieu Tinh
15-08-2019, 02:03:27
A di đà phật
Cuong Nguyendinh
15-08-2019, 02:03:27
ADIDAPHATADIDAPHATADIDAPHAT

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *