Blog chém gió

Gửi thông điệp ra vũ trụ xin cảm ơn tất cả mọi việc tất cả mọi người tôi đã gặp đã làm trong ngày hô

Gửi thông điệp ra vũ trụ xin cảm ơn tất cả mọi việc, tất cả mọi người tôi đã gặp, đã làm trong ngày hôm nay.
Dù người tốt hay xấu, dù việc dễ hay khó, dù khó chịu hay dễ chịu, nhờ vũ trụ gửi tới họ lời cảm ơn.
Cầu mong vũ trụ gửi đến những người đồng đội giỏi hơn tôi để tôi được học ở họ những cái tôi chưa giỏi!
Xin cảm ơn vũ trụ!
09/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *